P.g.a. Korona-situasjonen kjøres dette kurset for tiden som nettundervisning. Kontakt oss for nærmere opplysninger.

 

OPTI Logistikk tilbyr fagkurser for praksiskandidater som fører frem til privatisteksamen som Logistikkoperatør.

Kursene begynner i januar og

september og varer frem til eksamen h.h.v. juni og desember.

Kurset går over ukentlige kvelds- eller dagundervisning.

 

Kurstider tilpasses skiftarbeidere.

 

Vi arrangerer kurs i samarbeid med fagforeninger knyttet opp mot LO.

 

Eksamen arrangeres av videregående skole i kandidatens hjemfylke.

 

Praktisk fagprøve foregår i kandidatens bedrift.

 

Påmelding til kursene er 15. august og 15. desember.