Velkommen til optilogistikk.no
 

Nettkurs for praksiskandidater - Logistikkoperatør LOG3102

OPTI Logistikk tilbyr nettbaserte fagkurser som fører frem til privatisteksamen som  Logistikkoperatør. Kursene begynner i januar og september og varer frem til eksamen h.h.v. juni og november.

Kurset går over ukentlige kvelds- og dagundervisning.

 

Kurstider tilpasses skiftarbeidere.

 

Vi arrangerer kurs i samarbeid med fagforeninger knyttet opp mot LO.

 

Eksamen tas som privatist på videregående skole i kandidatens hjemfylke.

 

Praktisk fagprøve foregår i kandidatens bedrift.

 

Påmelding til kursene er 15. august og 15. desember.

 

Firmalogoer 2.png