Kursbeskrivelse

 
OPTI Logistikk
 

Logistikkurs som fører frem til privatisteksamen LOG3102 på VG3.

 

Målet er at alle praksiskandidatene skal tilegne seg relevant kompetanse innen logistikk.

Kurset baserer seg på Læreplan i Logistikkfaget VG3 / Opplæring i bedrift LOG3102 Logistikkfaget.

 

Kurset bygger på nettundervisning samt selvstudium.

 

Lærebokmateriell på kurset er OPTI Logistikks egen Lærebok i logistikk for Praksiskandidater og blir sendt til deltagerne.


Eksamen, som er på 5 timer, tas på videregående skole i kandidatenes hjemfylke. Man kan medbringe lærebøker og ordbok på eksamen. Bruk av egen PC er tillatt.

Ved bestått privatisteksamen går kandidaten videre til fagprøven, som foregår på praksiskandidatens arbeidsplass. For å melde seg opp til fagprøven må kandidaten kunne dokumentere minst 5 års relevant erfaring fra logistikkarbeide eller relevant skolegang.  Arbeidserfaringen godkjennes av Fylkeskommunen. Allsidig praksis godkjennes, og tidligere skolegang kan godskrives med inntil 2 år. 

Praksiskandidater trenger ikke å ha bestått fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie). 80 % regnes som full stilling, og lavere stillingsprosent kan legges sammen.

Det er ikke krav til truckførerbevis.

Kandidatene bør kunne beherske norsk muntlig og skriftlig, samt ha tilgang til e-mail. 

Ved bestått fagprøve har kandidaten fagbrev som Logistikkoperatør.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettundervisning

 

Praksiskandidatene følger undervisningen via Microsoft TEAMS.

Dette betyr at praksiskandidaten kan sitte på sin egen PC, Mac eller telefon/nettbrett og delta i undervisningen, hvor undervisningsmateriellet blir delt, i tillegg til 2-veis kommunikasjon.

Det er ikke nødvendig å ha Office eller laste ned noen programmer.

 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:


Birger Solvang

birger@optilogistikk.no

Tlf. 905 63 794

 

Tom Skipping

tom@optilogistikk.no

tlf. 913 24 465

Du kan også kontakte oss her og nå:

Your details were sent successfully!