Informasjon vedr. Fagkurs – Logistikkoperatør LOG3102

Fagforeninger knyttet opp mot LO og OPTI Logistikk har samarbeidet om et kursopplegg hvor nå over 1000 praksiskandidater har gjennomført kurset som fører fram til privatisteksamen i det fylket der den enkelte praksiskandidat bor.


Etter bestått eksamen går praksiskandidaten opp til en praktisk fagprøve som går over 2 dager på egen arbeidsplass. Den praktiske prøven inngår ikke i dette kurset.


Når fagprøven er bestått får den enkelte praksiskandidat fagbrev som Logistikkoperatør.

Undervisningsmateriell vil bli sendt til den enkelte på forhånd.

Undervisningen foregår via TEAMS, og du kan bruke PC, Mac, mobiltelefon eller nettbrett for å følge kurset. Du behøver ikke laste ned noe programvare.
Vi har fått gode tilbakemeldinger, og resultater, fra de som har deltatt via TEAMS over hele landet.

KURSET ER TILPASSET SKIFTARBEIDERE


Undervisningen foregår en dag per uke (3,5 timer) på dagtid eller kveldstid etter eget valg samt ca. 2 timers hjemmestudium pr. uke. 

KRITERIER FOR STIPEND

 • Fra 1 - 12 måneders medlemskap i LO, alt etter forbund. Sjekk med ditt forbund.

 • Bedriften må ha bundet tariffavtale. Er du i tvil om dette så sjekk med din forening.

 • Søknadsprosessen vil OPTI Logistikk gjennomføre.

 • Fagforbundet har andre regler.

OPPMELDING TIL OFFENTLIG EKSAMEN SOM PRIVATIST

 • Oppmeldingen koster ca. kr. 1200,- som må betales av hver enkelt til fylkeskommunen.


PRIVATISTEKSAMEN

 • 27. mai 2022

MATERIALKOST 

Materialkost kr. 2.000,- belastes deltagerne, eller deres bedrifter etter avtale.                                         

PÅMELDING

 • Bindende påmelding 15. august for høstkurset og 15. desember for vårkurset.   

 • Påmelding: Gå inn på hjemmesidene til www.optilogistikk.no / «PÅMELDING» / «PÅMELDINGSSKJEMA» eller mail til post@optilogistikk.no.

 • Oppstartdato – uke 3 på vårkurset og uke 35 på høstkurset.

 • Ytterligere informasjon: OPTI Logistikk DA ved Tom Skipping, 913 24 465 /
  Birger Solvang, 905 63 794 eller post@optilogistikk.no